Talent Management -בניית יכולות מנהיגות לעובדים שסומנו כמנהיגי המחר..."אפקט פיגמליון"

March 31, 2016

 

בתפקידי כמנהלת משאבי אנוש בארגון, הייתי אחראית על מיפוי הכשרון הארגוני, מנהיגי דור ההמשך בהיבט המקצועי והניהולי כאחד. השם המקצועי של התהליך הכולל נקרא "Talent Management", כאשר מדובר בתהליך שמתחיל בזיהוי, וממשיך בתוכניות פיתוח והדרכה, On the job training, חשיפה לדרגים גבוהים יותר, אחריות על פרויקטים ועוד.

פרופיל האנשים הנדרשים לארגון כדור ההמשך המקצועי והניהולי:

 • בעלי מכוונות להשגת יעדים בהלימה לאסטרטגיה הארגונית.

 • שאיפה למצויינות ולמקצוענות בתחומם המקצועי.

 • בעלי ראייה מערכתית רחבה כמו גם יכולת ירידה לפרטים.

 • בעלי יכולת שיתוף פעולה ועבודת צוות, תקשורתיות.

 • בעלי כישורים גנריים ויכולת למידה גבוהה, למידה של טכנולוגיות חדשות.

 • בעלי חשיבה יצירתית, לא שגרתית, מתן פתרונות יצירתיים.

 • בעלי יכולת לקבלת שינויים בעולם המשתנה תדירות לבקרים.

 • בעלי יכולת ורצון לאתגרים חדשים בעולם הדיגיטאלי.

 • אוריינטציה שירותית גבוהה, הבנת צרכי הלקוח ומתן פתרונות עוד לפני שנוצרת בעייה.

יכולות התנהגותיות  לבניית פרופיל מנהיגותי

 • שאיפה לצמיחה– פעילות לשם השגת יעדים מאתגרים בעלי מכוונות לצמיחה

 • חשיבה פורצת גבולות– חשיבה יצירתית בכיוון אפשרויות צמיחה ושיפור עסקי

 • מודעות ארגונית – הכרת הארגון על סביבתו, המבנה ובעלי ההשפעה

 • תפיסת העתיד – תכנון פעילויות וביצוען בהווה  לטובת צמיחה ויצירת שינוי בעתיד

 • הנעת שינוי – מוביל השינוי ליצירת צמיחה יוצר תרבות של שינוי

 • פיתוח עצמי ושל אחרים – מעורב, מלווה ומנחה עצמו ואחרים ללמידה לטובת השגת יעדים ופיתוח אישי

 • העצמת אחרים – מאציל לאחרים סמכויות בנושאים רחבים מהותיים, המשפיעים באופן קריטי על הארגון

 • יכולת השפעה אסטרטגית – מקדם מטרות ויעדים בהתבסס על יכולות אישיות המובילות שינוי

 • מחוייבות צוותית – חבר צוות יוזם ופעיל היוצר שיתופי פעולה בין צוותים ויחידות

 • הובלת צוות – יוצר מוטיבציה בצוות להשגת  מטרות ועמידה ביעדים, יוצר השראה המובילה לרמות גבוהות של ביצועים

כל עובד ב "סיירת המטכ"ל " של הארגון, מיודע ע"י מנהלו שהוא חלק מאותה קבוצה נבחרת. מנהלו יושב איתו על התוכנית המיועדת ובודק את המוטיבציה. רוב האנשים מתלהבים ורואים בתוכנית גורם מקדם קריירה למרות המאמץ הנוסף.זהו "אפקט פיגמליון" במלוא משמעותו – הנטייה להתנהג על פי הציפיה גורמת לציפיה להתממש! הנבואה המגשימה את עצמה!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • LinkedIn Social Icon